Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Καμπάνη _Θεσσαλονίκη

Σας πληροφορούμε ότι το Γυμνάσιο Καμπάνη θα πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 12Απριλίου 2022.

Παρακαλούμε για την προσφορά σας έως  4-4-2022 και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση