Γυμνάσιο Χέρσου Κιλκίς_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Γυμνάσιο Χέρσου Κιλκίς πραγματοποιεί Εκπαιδευτική εκδρομή στον Βόλο με τα παρακάτω στοιχεία:


Ημ/νία αναχώρησης: Π.εμπτη 5-5- 2022 ώρα 07:00 π.μ., επιστροφή Σάββατο 7-5-2022
ώρα 21:00 μ.μ
Προορισμός: Βόλος
Διάρκεια: Τριήμερη (5-7/5/2022) , δύο (2) διανυκτερεύσεις
Συμμετέχοντες Μαθητές: 17
Συνοδοί καθηγητές: 3
Μεταφορικό μέσο: Ένα (1) Λεωφορείο
Διαμονή: Βόλος – Ξενοδοχεία πλησίον του κέντρου, 3,4, 5 * Τρίκλινα (3) και
Τετράκλινα (2) δωμάτια για μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
Λοιπές υπηρεσίες: Ευθύνη ασφάλισης μαθητών - συνοδών
Λοιποί όροι μετακίνησης Πλήρης συμμόρφωση με τους όρους της Αρ. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/τ.Β/6-3-2017 Υ.Α και σχετικών διατάξεων Υπ. Μεταφορών


Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία να αποστείλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, αναγράφοντας: το συνολικό κόστος εκδρομής.
Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, και γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 16 – 11 - 2021, και ώρα 12:00 μ.μ.
Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό σας γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Στην επιλογή θα συνεκτιμηθούν: ποιότητα και περιοχή ξενοδοχείου, δωρεάν συμμετοχές, λοιπές παροχές πρακτορείου και τελικό κόστος ανά μαθητή.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση