Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου (σε ποσοστό 5%)

Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στηνΤριτοβάθμια Εκπ/ση υποψηφίων - πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις.
Σχετική εγκύκλιος

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση