Ορισμοί Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων


Σχετική  με  αρ. πρωτ.: Φ.251/45484/Α5/21-04-2023 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Α. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»

Β. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης γλώσσας «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ»

Γ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης γλώσσας «ΓΑΛΛΙΚΑ»

Δ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος «ΑΡΜΟΝΙΑ»

Ε. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

ΣΤ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης γλώσσας «ΙΤΑΛΙΚΑ»

Ζ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης γλώσσας «ΙΣΠΑΝΙΚΑ»

Σχετική  με  αρ. πρωτ.: Φ.251/45484/Α5/21-04-2023 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Α. Εξεταστικά Κέντρα Μουσικού Μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»

Β. Εξεταστικά Κέντρα Μουσικού Μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ»

 

Δείτε τα Εξεταστικά Κέντρα ανά Ειδικό Μάθημα στα συνημμένα έγγραφα.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση