Υποβολή Αίτησης Δήλωσης των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. 2023

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση - Δήλωση (Α-Δ) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2023 από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.


Η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν όλοι υπεύθυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι όροι ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων.


Όσον αφορά στους μαθητές/-τριες πρέπει να γίνει διεξοδική ενημέρωσή τους στην τάξη από καθηγητή που θα ορίσει ο Δ/ντής ΕΠΑΛ και ο κάθε μαθητής να υπογράψει σε κατάσταση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ενημερώθηκε για την Αίτηση - Δήλωση που τον αφορά και για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ότι του/της χορηγήθηκε υπόδειγμα της, κατά περίπτωσης υποψηφίου/ας, Αίτησης - Δήλωσης.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητών κατά την ημέρα αυτή, ενημερώνονται ενυπογράφως την επομένη. Εκτός της ανωτέρω διεξοδικής ενημέρωσης θα πρέπει να γίνει υπενθύμιση στην κάθε τάξη από τον υπεύθυνο καθηγητή στην έναρξη της προθεσμίας και κατά τις δύο τελευταίες μέρες της προθεσμίας.


Όσον αφορά στους αποφοίτους η ενημέρωση θα γίνει με τους εξής τρόπους:

- Με ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ιστοσελίδα του καθώς και στα Μ.Μ.Ε.

- Με ανακοινώσεις των Διευθυντών Δ.Ε. που θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων των οικείων
Δ/νσεων.

- Με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης, στην οποία θα τονίζεται η αποκλειστική προθεσμία, στον πίνακα
ανακοινώσεων του κάθε ΕΠΑΛ, με ευθύνη του οικείου Διευθυντή.

 

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση