ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΣΥΠ

Σύμφωνα με το 187323 /2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 178852/ΓΔ4/06-11-2015 εγκυκλίου με θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και ERASMUS+) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016», σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων έως και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015.

Εκτύπωση Email

Βιωματικές Δράσεις Γ΄Γυμνασίου/ ΣΕΠ

ΚΕΣΥΠ Υλικό για τη βιωματική δράση στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Εκτύπωση Email

Διαδικτυακή Πύλη Συμβουλευτικής και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ, ενημέρωση και συμβουλευτική στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Εκτός από την διαζώσης ενημέρωση στα γραφεία μας, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

Η διαδικτυακή Πύλη των Εφήβων και νέων για τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό

και επικοινωνήστε με τις υπεύθυνες ΣΕΠ για τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων

 

Εκτύπωση Email