ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΠΑΙΝΟΣ - Γυμνάσιο – ΓΕΛ Καμπάνη

Αποδίδουμε   ΕΠΑΙΝΟΝ της Υπηρεσίας στο Γυμνάσιο – ΓΕΛ Καμπάνη , καθώς και στoν κ. Αναγνώστη Γενιτζέ   , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 19 , του   ΓΕΛ   Καμπάνη , για τη δημιουργία του πρώτου Διαδικτυακού Μαθητικού Ραδιοφώνου - EuroreanSchoolRadio με συμμετοχές Σχολείων από όλη την Ελλάδα αλλά και από Ευρωπαϊκές χώρες .

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ithikes amoibes - gymnasio- gel kampani.doc)ithikes amoibes - gymnasio- gel kampani.doc[ ]79 kB

Εκτύπωση Email

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΠΑΙΝΟΣ - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κιλκίς

Αποδίδουμε   ΕΠΑΙΝΟΝ της Υπηρεσίας στην κ. Ελένη Τεχλικίδου , εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 11 , του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.   Κιλκίς , για την εκπροσώπηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς , μέσω τις   συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποδοσφαίρου 5 επί 5 SpecialOlympics .

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ithikes amoibes - eeeek kilkis.doc)ithikes amoibes - eeeek kilkis.doc[ ]79 kB

Εκτύπωση Email

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΠΑΙΝΟΣ - κ. Ιωάννη Φουντουκίδη

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω :

   Αποδίδουμε   ΕΠΑΙΝΟΝ της Υπηρεσίας στoν κ. Ιωάννη Φουντουκίδη , εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 03 , του 1ου Γυμνασίου Κιλκίς , για την εκπροσώπηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς στον 72ο και 73ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα   Μαθηματικά   , ως Πρόεδρος του Εξεταστικού Κέντρου Κιλκίς .

    

   Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην πρώτη συγκέντρωση του Συλλόγου Διδασκόντων .

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ithikes amoibes - fountoukidis.doc)ithikes amoibes - fountoukidis.doc[ ]79 kB

Εκτύπωση Email

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΠΑΙΝΟΣ - θέση του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας

     Έχοντας υπόψη τα παραπάνω :

     Αποδίδουμε   ΕΠΑΙΝΟΝ της Υπηρεσίας στους :

Α. κα. Χριστακάκη Σταυρούλα , εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 04.01,  

Β. κα. Ιωάννου Ζωή , εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 11,

Γ. κο. Γουλτίδη Θεόφιλο , εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 04 ,

για την εκπροσώπηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς από τη θέση του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και για την προσφορά τους όχι μόνο στους μαθητές τους αλλά και στους γονείς , στις οικογένειές τους , καθώς και στους κατοίκους   της πόλης μας .

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ithikes amoibes - dieythintes.doc)ithikes amoibes - dieythintes.doc[ ]81 kB

Εκτύπωση Email

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΠΑΙΝΟΣ - έξι στοχευόμενων φυτεύσεων

Αποδίδουμε   ΕΠΑΙΝΟΝ της Υπηρεσίας στο 1ο - 2ο - 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς , στην ΕΠΑΣ Κιλκίς , στο 2ο ΓΕΛ Κιλκίς , στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κιλκίς , καθώς και στους μαθητές τους για τη συνεργασία τους   με   τη Διεύθυνση Καθαριότητας , Ανακύκλωσης , Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς και το Δασαρχείο Κιλκίς , στην πραγματοποίηση έξι στοχευόμενων φυτεύσεων , με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των πολιτών της πόλης του Κιλκίς , για την αναβάθμιση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας .

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ithikes amoibes - exi dentrofiteysis.doc)ithikes amoibes - exi dentrofiteysis.doc[ ]79 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση