ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΠΑΙΝΟΣ - Χρηστίδου Φωτείνη

Η Υπηρεσία μας, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, σας αποδίδει ΕΠΑΙΝΟ, γιατί κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας σας

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ithikes amoibes - xristidou.doc)ithikes amoibes - xristidou.doc[ ]80 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση