Πρόσκληση Υπεραρίθμων

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.11.4/3758/14-6-2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.2.3/3772/14-6-2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

1. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ, ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ Η ΟΧΙ ΝΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-6-2013 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-6-2013 ΣΤΟ ΦΑΧ: 23410 22339 ΥΠΟΨΗ: κ. ΓΚΟΥΤΖΙΜΙΣΗ.(ΒΛΕΠΕ ΠΑΡ. 1ι ΚΑΙ 1ιι ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.11.4/3758/14-6-2013 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ).

2. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-6-2013 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-6-2013 ΣΤΟ ΦΑΧ: 23410 22339 ΥΠΟΨΗ κ. ΓΚΟΥΤΖΙΜΙΣΗ

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση