Αποσπάσεις εκπ/κων που έχουν τα τυπικά προσόντα για να τοποθετηθούν σε ΣΜΕΑΕ

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. 100777/Γ6/6-9-2011 έγγραφο του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. – Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ σχετικά με το παραπάνω θέμα και σας ενημερώνουμε ότι οι εκπ/κοί που έχουν τα τυπικά προσόντα για τοποθέτηση σε ΣΜΕΑΕ, ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Δ.Ε. Κιλκίς και έχουν κάνει αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για να τοποθετηθούν σε ΣΜΕΑΕ, η οποία δεν ικανοποιήθηκε, μπορούν να το δηλώσουν με ΦΑΧ στη Δ/νσή μας μέχρι την Παρασκευή 9/9/2011 στις 14.00 μ.μ.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση