Ενημερωτικό Υλικό για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

KESYP

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

-              Δικτυακός τόπος:https://www.youtube.com/watch?v=pZS07zKJfv8&feature=youtu.be

-             Δικτυακός τόπος του τμήματος: http://www.syros.aegean.gr/

-              Οδηγός σπουδών του τμήματος: http://www.syros.aegean.gr/media/77393/tmsps_odigos_spoudon_2015-16.pdf

-                       Σελίδα του τμήματος στο Facebook: https://www.facebook.com/DPSDE

-              Παρουσίαση του τμήματος από τη δράση Επιστημονική και Ακαδημαϊκή Αριστεία του Υπουργείου Παιδείας: http://excellence.minedu.gov.gr/listing/591-dpsd

Εκτύπωση Email