ΣΕΠ/Ψηφιακές δεξιότητες στην εργασία

Συντάχθηκε στις .

ΚΕΣΥΠ. Παρουσιάσεις στο σεμινάριο της Αντιπροσωπίας της Ε.Ε. στην Ελλάδα με θέμα "Ψηφιακές δεξιότητες: ο νέος κώδικας εισόδου στην αγορά εργασίας/e-skills for jobs"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1.Thomas_Skordas.pdf)Σκορδάς/Ψηφιακές δεξιότητες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές[ ]2971 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4.Eleni_Tsipa_Oracle.pdf)Τσιπά/Πληροφορική μια αγορά με παρόν και μέλλον[ ]1082 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (5.Iwannis_Stamelos.pdf)Σταμέλος/Ψηφιακές δεξιότητες-η προοπτική του Πανεπιστημίου[ ]197 kB

Εκτύπωση