Πρόσκληση εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων.

Πρόσκληση εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ
2) ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΑ
3) ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
4) ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
5) ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΔΔΥ

Εκτύπωση Email

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2011

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2011
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 140338/8-11-2010
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
Β) ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Γ) ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δ) ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ε) ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗΣ
ΣΤ) ΣΕ ΣΜΕΑΕ
Ζ) ΣΕ ΚΕΔΔΥ
Η) ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ


Εκτύπωση Email

Περισσότερα Άρθρα...

Αναζήτηση