Πίνακας Κατάταξης Εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της Δ.Δ.Ε. Ν. Κιλκίς

Συντάχθηκε στις .

Πίνακας Κατάταξης Εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της Δ.Δ.Ε. Ν. Κιλκίς από 1-11-2011 σε Κατηγορία, Κλάδο, Βαθμό και Μ.Κ. του ν. 4024/2011.

Για τον Πίνακα πατήστεεδώ

Εκτύπωση