Πρόσκληση εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς.

Συντάχθηκε στις .

Πρόσκληση εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΚΑΙ
 ΑΙΤΗΣΗ

Εκτύπωση