Πίνακες ανά περιοχή και φθίνουσα σειρά μορίων των εκπ/κών που θα υποβάλουν δήλωση προτίμησης

Συντάχθηκε στις .

Πίνακες ανά περιοχή και φθίνουσα σειρά μορίων των εκπ/κών που θα υποβάλουν δήλωση προτίμησης, δηλαδή των εκπ/κών από Μετάθεση, Βελτίωση θέσης, για Οριστική Τοποθέτηση και όσων επιστρέφουν από το εξωτερικό μετά τη λήξη της απόσπασής τους.

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Εκτύπωση