ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συντάχθηκε στις .


Σας κοινοποιούμε το αρ. πρωτ. 72745/Δ2/27-06-12 έγγραφο του Υ.Π.Θ.Π.Α. για ενημέρωσή σας.Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκτύπωση