Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-16) να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, των ακόλουθων θέσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Γυμναστών, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων.

...............................................................................................................................................................................................................................................

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1) Μία (1) θέση ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ.
2) Μία (1) θέση ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ε.Σ. Μονάχου.
3) Μία (1) θέση ΠΕ08 Καλλιτεχνικών στο Ε.Σ. Βρυξέλλες IV.
4) Μία (1) θέση ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ.
5) Μία (1) θέση ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με γλώσσα διδασκαλίας τη γαλλική ή αγγλική στο Ε.Σ Λουξεμβούργο Ι.


Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 3-3- 2023 έως και 15-3 -2023 και ώρα 15:00

  • Για τη θέση ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο Ε.Σ Λουξεμβούργο Ι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και για τις δύο θέσεις του κλάδου τους, με σειρά προτίμησης, εφόσον πληρούν την ως άνω προϋπόθεση.
  • Οι υποψήφιοι κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και για τις δύο
    θέσεις του κλάδου τους, με σειρά προτίμησης.

 

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση