Μεταθέσεις 2023-2024

Ανακοινώνονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ  οι αποφάσεις μεταθέσεων όπως αναφέρονται:

1. Γενικές Μεταθέσεις 

2. Μεταθέσεις σε Μουσικά σχολεία 

3. Μεταθέσις σε Διαπολιτισμικά σχολεία 

4. Μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά σχολεία 

5. Μεταθέσεις ΚΕΔΑΣΥ- ΣΜΕΑΕ

 

Αναρτάται από τη ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς,  αρχείο υπολογιστικού φύλλου (excel)  όπου αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται από και προς τη ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.

Οι μετατιθέμενοι/ες εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν έγκαιρα, με ανακοινώσεις από την ιστοσελίδα μας, για τις ενέργειες που αφορούν στις τοποθετήσεις.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση