Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης .

Συντάχθηκε στις .

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ)

καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν

να υποβάλουν αίτηση από 26/4/2022 έως και 6/5/2022 και ώρα 15:00.
Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΞΕ - 47047 - 2022 - Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86.pdf)ΕΞΕ - 47047 - 2022 - Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86.pdf[ ]642 kB

Εκτύπωση