Ανακοίνωση Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022

Συντάχθηκε στις .

Ανακοινώθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. οι αποφάσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών έτους 2022

 

Η υπουργική απόφαση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, σε σχολεία κωφών - τυφλών και σε κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε μουσικά σχολεία έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία το έτος 2022

Η υπουργική απόφαση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πειραματικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης το έτος 2022.

 Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης  (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), έτους 2022

Συνημμένες οι αποφάσεις  μεταθέσεων εκπαιδευτικών -και το σχετικό αρχείο excel- που αφορούν στη ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2022_ Γενικές Μεταθέσεις_978946ΜΤΛΗ-5ΓΜ.pdf)2022_ Γενικές Μεταθέσεις_978946ΜΤΛΗ-5ΓΜ.pdf[ ]1927 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2022_Μεταθέσεις ΕΑΕ_91ΣΚ46ΜΤΛΗ-ΥΓΧ.pdf)2022_Μεταθέσεις ΕΑΕ_91ΣΚ46ΜΤΛΗ-ΥΓΧ.pdf[ ]1236 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2022_Μεταθέσεις Μουσικά_9Μ9Μ46ΜΤΛΗ-Ω5Τ.pdf)2022_Μεταθέσεις Μουσικά_9Μ9Μ46ΜΤΛΗ-Ω5Τ.pdf[ ]667 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Μεταθέσεις 2022_που αφορούν στην περιοχή μετάθεσης Κιλκίς.xls)Μεταθέσεις 2022_που αφορούν στην περιοχή μετάθεσης Κιλκίς.xls[ ]42 kB

Εκτύπωση