Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022.

Συντάχθηκε στις .

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 21/02/2022 έως 28/02/2022 και ώρα 23:59.
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις:


οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν έχουν οριστική τοποθέτηση σε ΣΜΕΑΕ, ήτοι οι μεταταχθέντες στο ΦΕΚ 1749/Γ΄/29-07-2021, οι διορισμένοι στο ΦΕΚ 250/Γ΄/9-2-2022 και στο ΦΕΚ 3217/Γ΄/30-12-2021

οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ.

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr ). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Στην αρχική σελίδα υπάρχουν οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.

Δείτε περισσότερα στην συνημμένη εγκύκλιο .

Αναρτάται και το εγχειρίδιο χρήσης του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://teachers.minedu.gov.gr

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π._2022.pdf)Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π._2022.pdf[ ]1258 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Εγχειρίδιο Χρήσης teachers_minedu_ ΕΕΠ ΕΒΠ.pdf)Εγχειρίδιο Χρήσης teachers_minedu_ ΕΕΠ ΕΒΠ.pdf[ ]1200 kB

Εκτύπωση