Δικαιολογητικά πρόσληψης νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.

Προκειμένου να ενημερωθούν και να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί  οι οποίοι/ες διορίζονται,  σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.,  στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς , αναρτούμε το αρχείο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης και τα σχετικά υποδείγματα.

Αναρτούμε και υπόδειγμα της δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων που θα κληθούν να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί μετά την πρόσληψή τους.

Επισημαίνουμε ότι

σε κάθε περίπτωση  αναμένουμε την Υπουργική Απόφαση πρόσληψης η οποία και θα καθορίζει το χρόνο και τη διαδικασία ορκωμοσίας /ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. 

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση