Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το Φ.Ε.Κ.1762/τ.Γ΄/02-08-2021,(ΑΔΑ: Ψ30246ΜΤΛΗ-ΡΒΝ) με μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από κλάδους της Πρωτοβάθμιας σε κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής σε κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από μέλος Ε.Ε.Π. της Ειδικής Αγωγής σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΦΕΚ 1762_τΓ_02-08-2021.pdf)ΦΕΚ 1762_τΓ_02-08-2021.pdf[ ]192 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ψ30246ΜΤΛΗ-ΡΒΝ.pdf)Ψ30246ΜΤΛΗ-ΡΒΝ[ ]475 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση