Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 04.01, ΠΕ 03, ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.)

καλεί

τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Φυσικών (ΠΕ 04.01), Μαθηματικών (ΠΕ 03), Νομικών Επιστημών (ΠΕ 78) Οικονομολόγων (ΠΕ 80), Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων –Τοπογράφων (ΠΕ 81), Μηχανολόγων (ΠΕ82), Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83), Ηλεκτρονικών (ΠΕ 84), Μηχανολόγων (ΤΕ 02.02) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. να υποβάλουν αίτηση από 27-5-2021 έως και 3-6-2021.


Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.

Δείτε περισσότερα στη συνημμένη πρόσκληση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΥΩ046ΜΤΛΗ-ΠΑΑ.pdf)6ΥΩ046ΜΤΛΗ-ΠΑΑ.pdf[ ]309 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση