Ανακοίνωση πινάκων οργανικών κενών και πλεονασμάτων και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης υπεραριθμίας εκπαιδευτικών.

Ανακοινώνουμε τον πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων της Διεύθυνσής μας , μετά την 3η συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου , η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Απριλίου 2021.

 

Παρακαλούμε

οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 14 του Π.Δ.50/1996 όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει,

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι , αμέσως μετά την κατάρτιση του καταλόγου με τα ονόματα των υπεράριθμων εκπαιδευτικών ,θα ακολουθήσει ανακοίνωση  με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των ενεργειών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που αφορούν τις υπηρεσιακές μεταβολές  έτους 2021.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση