Ενημερωτικό αρχείο εκπαιδευτικών οι οποίοι μετατίθενται από και προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Συντάχθηκε στις .

Αναρτάται ενημερωτικά και συμπληρωματικά στην από 24 Μαρτίου 2021  ανακοίνωσή μας , το συνημμένο αρχείο με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που μετατίθενται

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Μεταθέσεις 2021 από και προς Δ.Ε. Κιλκίς.xls)Μεταθέσεις 2021 από και προς Δ.Ε. Κιλκίς.xls[ ]43 kB

Εκτύπωση