Ενημερωτικό αρχείο εκπαιδευτικών οι οποίοι μετατίθενται από και προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Αναρτάται ενημερωτικά και συμπληρωματικά στην από 24 Μαρτίου 2021  ανακοίνωσή μας , το συνημμένο αρχείο με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που μετατίθενται

  • από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς σε άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε
  • από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς
  • από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς σε διαπολιτισμικά σχολεία
  • από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς , Γενική αγωγή, στην ειδική αγωγή

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση