Αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση

Αναρτάται το έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2020 προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή  μέχρι και 11/5/2020.

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στη αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο  για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β΄.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση