Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2020.

Συντάχθηκε στις .

Ανακοινώθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. , οι αποφάσεις Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2020.

Δείτε περισσότερα :

Μεταθέσεις  εκπαιδευτικών Δ.Ε. από περιοχή σε περιοχή (από Π.Υ.Σ.Δ.Ε./σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Εκτύπωση