Υ.ΠΑΙ.Θ./Πρόσκληση και Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Δημοσιεύθηκε απο το Υ.ΠΑΙ.Θ. η ανακοίνωση-πρόσκληση εκπαιδευτικών και η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση

Δείτε τη σχετική προκήρυξη

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση