Ανακοίνωση οριστικού πίνακα Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Συντάχθηκε στις .

Ανακοίνωνεται ο  οριστικός  πίνακας Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (oristikos.xls)Οριστικός πίνακας μεταθέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π[ ]28 kB

Εκτύπωση