Προσλήψεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. 2022. Δικαιολογητικά πρόσληψης.

Ανακοινώνεται το αρχείο  με τα στοιχεία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που προσλαμβάνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Αναρτώνται και τα δικαιολογητικά πρόσληψης.

Οι αναπληρωτές/αναπληρώτριες που προσλαμβάνονται, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά που τους αφορούν και να καταθέσουν το φάκελό τους στη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας που θα γνωστοποιηθεί μετά την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης τοποθέτησης μέσω ΟΠΣΥΔ.

Η απόφαση πρόσληψης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022.

Όλοι οι αναπληρωτές/αναπληρώτριες θα ενημερωθούν και στη προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εντός της ημέρας (30/08/2022).

Το αρχείο "0. Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών " , αφορά σε όλους,όσοι προσλαμβανονται .

Τα αρχεία με κατάληξη Π.Δ.Ε. _Τακτικού αφορούν στους αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί στη Γενική εκπαίδευση  με Χρηματοδότηση από τον Τακτικό και Π.Δ.Ε. Συγχρηματοδοτούμενο.

Τα αρχεία με κατάληξη ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ_Π.Δ.Ε. , αφορούν στους αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί στην Ειδική Αγωγή.

Τέλος, τα αρχεία με κατάληξη ΕΣΠΑ, αφορούν στους αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί στη ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (0. Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών.doc)0. Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών.doc[ ]50 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1. Απογραφικό Δελτίο_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc)1. Απογραφικό Δελτίο_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc[ ]246 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1. Απογραφικό Δελτίο_ΕΣΠΑ.doc)1. Απογραφικό Δελτίο_ΕΣΠΑ.doc[ ]233 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1. Απογραφικό Δελτίο_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)1. Απογραφικό Δελτίο_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]109 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc)2. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc[ ]162 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας_ΕΣΠΑ.doc)2. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας_ΕΣΠΑ.doc[ ]169 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)2. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]49 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (3. Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc)3. Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc[ ]151 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (3. Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό_ΕΣΠΑ.doc)3. Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό_ΕΣΠΑ.doc[ ]159 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (3. Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)3. Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]39 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4. Υπεύθυνη Δήλωση_ ΕΣΠΑ.doc)4. Υπεύθυνη Δήλωση_ ΕΣΠΑ.doc[ ]113 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4. Υπεύθυνη Δήλωση_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc)4. Υπεύθυνη Δήλωση_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc[ ]165 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4. Υπεύθυνη Δήλωση_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)4. Υπεύθυνη Δήλωση_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]52 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (5. Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc)5. Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc[ ]155 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (5. Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_ΕΣΠΑ (1).doc)5. Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_ΕΣΠΑ (1).doc[ ]184 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (5. Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)5. Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]42 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6. Αίτηση άδειας κύησης_λοχείας _ανατροφής_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc)6. Αίτηση άδειας κύησης_λοχείας _ανατροφής_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc[ ]154 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6. Αίτηση άδειας κύησης_λοχείας _ανατροφής_ΕΣΠΑ.doc)6. Αίτηση άδειας κύησης_λοχείας _ανατροφής_ΕΣΠΑ.doc[ ]96 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6. Αίτηση άδειας κύησης_λοχείας _ανατροφής_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)6. Αίτηση άδειας κύησης_λοχείας _ανατροφής_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]42 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αναπληρωτές 2022-2023_Κιλκίς.xls)Αναπληρωτές 2022-2023_Κιλκίς.xls[ ]38 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση