Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών και μελών Ε.Ε.Π.

Ανακοινώνονται οι αποφάσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π.  οι οποίοι προσλήφθηκαν την 11/01/2021.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση