7/12/2021_Αποφάσεις _Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν απο τους εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν για τις ανάγκες της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021-2022

Αναρτούμε- για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών που πρόκειται να προσληφθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς , σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Εγκυκλίου Έναρξης - τα δικαιολογητικά και τα υποδείγματα των αιτήσεων που απαιτείται να υποβληθούν κατά την ημέρα ανάληψης Υπηρεσίας στα Γραφεία της ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς.

Επισημάνσεις:

Η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test) είναι υποχρεωτική για την ανάληψη υπηρεσίας.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).
Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ενισχυτική Διδασκαλία ανά κλάδο και η τοποθέτηση τους καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξης τους στους οικείους πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 126316/Δ2/06-10-2021 Υ.Α. (Β΄ 4710).


Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος , ανεξάρτητα αν αναλάβει υπηρεσία ή όχι ή παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη στην Γενική Εκπαίδευση ή στις Δομές της Ειδικής Αγωγής, εφόσον έχει υποβάλει σχετική αίτηση και αυτή παραμένει ενεργή.
Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος  και δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.


Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε.

07-12-2021_Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης /Διάθεσης σε Σ.Κ.Α.Ε.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση