Έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021-2022

Αναρτώνται

Η εγκύκλιος  έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021-2022

Πίνακας κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων)

Πίνακας όπου  αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

Δήλωση Τοποθέτησης Ενισχυτική Διδασκαλία.

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση