Ανάρτηση πίνακα κατατάξης Εκπαιδευτικών και κατανομής ωρων σε ΣΚΑΕ _Ενισχυτική Διδασκαλία.

Αναρτώνται  σήμερα Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 ,

  • ο Πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών , ανά ειδικότητα, με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων)
  • ο πίνακας όπου αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

 Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση με την οποία  θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις ημερομηνίες και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει η Διεύθυνσή μας  για την  πρόσληψη και τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση