Αποφάσεις πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου.

Συντάχθηκε στις .

Αναρτώνται, σε συνέχεια της από 31 Δεκεμβρίου 2020 ανακοίνωσής μας , οι Υπουργικές αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών και οι αντίστοιχες αποφάσεις τοποθέτησης του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς .

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν Υπηρεσία , την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 ή  τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Δείτε περισσότερα στις συνημμένες αποφάσεις.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1. 20210107 912_Ε1 Προσλ  ΓΕΝΙΚΗ Βθμια (986) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΨΩ9146ΜΤΛΗ-ΣΚ8.pdf)1. 20210107 912_Ε1 Προσλ ΓΕΝΙΚΗ Βθμια (986) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΨΩ9146ΜΤΛΗ-ΣΚ8.pdf[ ]2236 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2. 20210107 949_Ε1 Προσλ  ΤΥ-ΖΕΠ (395) Βθμια ΕΣΠΑ Ψ2ΨΟ46ΜΤΛΗ-ΝΔΥ.pdf)2. 20210107 949_Ε1 Προσλ ΤΥ-ΖΕΠ (395) Βθμια ΕΣΠΑ Ψ2ΨΟ46ΜΤΛΗ-ΝΔΥ.pdf[ ]1271 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (3.20210107 927_Ε1 Προσλ  ΜΝΑΕ (520) Βθμια ΕΣΠΑ Ω1ΚΧ46ΜΤΛΗ-ΕΣΨ.pdf)3.20210107 927_Ε1 Προσλ ΜΝΑΕ (520) Βθμια ΕΣΠΑ Ω1ΚΧ46ΜΤΛΗ-ΕΣΨ.pdf[ ]1383 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (35_Απόφαση_Τοποθέτηση αναπληρωτών Τακτικού_6ΣΤ646ΜΤΛΗ-ΦΒ3.pdf)35_Απόφαση_Τοποθέτηση αναπληρωτών Τακτικού_6ΣΤ646ΜΤΛΗ-ΦΒ3.pdf[ ]1334 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (38_Απόφαση τοποθέτησης ΜΝΑΕ_2020_90ΕΗ46ΜΤΛΗ-ΘΑ4.pdf)38_Απόφαση τοποθέτησης ΜΝΑΕ_2020_90ΕΗ46ΜΤΛΗ-ΘΑ4.pdf[ ]1376 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (39_Τοποθέτηση αναπληρωτών ΤΥ-ΖΕΠ_61ΔΕ46ΜΤΛΗ-Η1Δ.pdf)39_Τοποθέτηση αναπληρωτών ΤΥ-ΖΕΠ_61ΔΕ46ΜΤΛΗ-Η1Δ.pdf[ ]1384 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (40_Τοποθέτηση αναπληρωτή παράλληλη στήριξη.pdf)40_Τοποθέτηση αναπληρωτή παράλληλη στήριξη.pdf[ ]1320 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (5. 20210107 889_Ε1 Προσλ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (377) Βθμια ΕΣΠΑ 6ΤΩΙ46ΜΤΛΗ-Χ1Ξ.pdf)5. 20210107 889_Ε1 Προσλ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (377) Βθμια ΕΣΠΑ 6ΤΩΙ46ΜΤΛΗ-Χ1Ξ.pdf[ ]996 kB

Εκτύπωση