Αποφάσεις πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου.

Αναρτώνται, σε συνέχεια της από 31 Δεκεμβρίου 2020 ανακοίνωσής μας , οι Υπουργικές αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών και οι αντίστοιχες αποφάσεις τοποθέτησης του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς .

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν Υπηρεσία , την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 ή  τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Δείτε περισσότερα στις συνημμένες αποφάσεις.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση