Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών υποψηφίων των 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

Συντάχθηκε στις .

 

 

Κατόπιν του από 26-2-2020 δελτίου τύπου του Α.Σ.Ε.Π., με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019»,

η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

για τους υποψηφίους της 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π.,  παρατείνεται έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

για τους υποψηφίους των 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.,  παρατείνεται έως και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020.

Η σχετική εγκύκλιος

Εκτύπωση