Ανάρτηση πινάκων Ενισχυτικής Διδασκαλίας _ Δήλωση τοποθέτησης

Αναρτώνται:
  1. οι  πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) και
  2. ο πίνακας όπου αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.
 
  Οι επιλεγέντες υποψήφιοι,  οφείλουν να παρουσιαστούν στα γραφεία της ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς (Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 61100 Κιλκίς ) μόνο την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dilosi.doc)dilosi.doc[Δήλωση τοποθέτησης]166 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (katanomi.xls)katanomi.xls[Κατανομή ωρών ανά ΣΚΑΕ]159 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakaw.xls)pinakaw.xls[Πίνακας Εκπαιδευτικών Ενισχυτική 09-12-2019]38 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση