Δικαιολογητικά Πρόσληψης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται με χρηματοδότηση τακτικού προϋπολογισμού.

Συντάχθηκε στις .

Μετά την ανακοίνωση απο το Υ.ΠΑΙ.Θ.  προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

μειωμένου και πλήρους ωραρίου, αναρτούμε  τα υποδείγματα δικαιολογητικών πρόσληψης  για τους αναπληρωτές με χρηματοδότηση τακτικού προϋπολογισμού.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi metaptyxiako_didaktoriko.doc)Αίτηση για απόδοση συνάφειας μεταπτυχικού ή διδακτορικού τίτλου[ ]37 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisiproyphresia.doc)Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας[ ]41 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (atomika taktikoy.doc)Ατομικά στοιχεία τακτικού[ ]45 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dikaiologhtika.doc)Πίνακας με τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά[ ]41 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (y.d pde.doc)Υπεύθυνη Δήλωση[ ]53 kB

Εκτύπωση