Δικαιολογητικά Πρόσληψης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται με χρηματοδότηση τακτικού προϋπολογισμού.

Μετά την ανακοίνωση απο το Υ.ΠΑΙ.Θ.  προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

μειωμένου και πλήρους ωραρίου, αναρτούμε  τα υποδείγματα δικαιολογητικών πρόσληψης  για τους αναπληρωτές με χρηματοδότηση τακτικού προϋπολογισμού.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση