Δικαιολογητικά Πρόσληψης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται για την Πράξη ΕΣΠΑ «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα»

Συντάχθηκε στις .

Μετά την ανακοίνωση απο το Υ.ΠΑΙ.Θ.  προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

μειωμένου και πλήρους ωραρίου, αναρτούμε  τα υποδείγματα δικαιολογητικών πρόσληψης  για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ.

Τα επισυναπτόμενα αρχεία αφορούν σε αναπληρωτές μειωμένου ή πλήρους ωραρίου : Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων(ΔΥΕΠ).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi metaptyxiako_didaktoriko.doc)Αίτηση για απόδοση συνάφειας μεταπτυχικού ή διδακτορικού τίτλου[ ]37 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi proyphresia dyep.doc)Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας[ ]128 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (atomika dyep.doc)Ατομικά στοιχεία Δ.Υ.Ε.Π.[ ]136 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dikaiologhtika-1.doc)Πίνακας με τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά[ ]41 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (y.d. dyep.doc)Υπεύθυνη Δήλωση[ ]140 kB

Εκτύπωση