Δικαιολογητικά πρόσληψης για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται στο πλαίσιο Πράξεων ΕΣΠΑ

Συντάχθηκε στις .

Μετά την ανακοίνωση απο το Υ.ΠΑΙ.Θ.  προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

μειωμένου και πλήρους ωραρίου, αναρτούμε  τα υποδείγματα δικαιολογητικών πρόσληψης  για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ.

Τα επισυναπτόμενα αρχεία αφορούν σε αναπληρωτές μειωμένου ή πλήρους ωραρίου :  

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ– Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ»
και 

«Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi metaptyxiako_didaktoriko(2).doc)Αίτηση για απόδοση συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου[ ]158 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi proyphresia smeae.doc)Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας[ ]161 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (atomika stoixeia eko.doc)Ατομικά στοιχεία Ε.Κ.Ο Τάξεις Υποδοχής[ ]201 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (atomika stoixeia mnae.doc)Ατομικά στοιχεία Μ.Ν.Α.Ε.[ ]201 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dikaiologhtika-1(1).doc)Δικαιολογητικά πρόσληψης[ ]41 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (y.d. smeae.doc)Υπεύθυνη Δήλωση[ ]202 kB

Εκτύπωση