Δικαιολογητικά Πρόσληψης για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται για το ΔΥΕΠ

Συντάχθηκε στις .

Αναρτώνται τα σχετικά αρχεία τα οποία αφορούν σε έντυπα τα οποία θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται για το ΔΥΕΠ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi metaptyxiako_didaktoriko.doc)Αίτηση για απόδοση συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου[ ]124 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi proyphresia dyep.doc)Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας[ ]128 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (atomika dyep.doc)Ατομικά στοιχεία Δ.Υ.Ε.Π.[ ]136 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dikaiologhtika-1.doc)Πίνακας με τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά[ ]41 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (y.d. dyep.doc)Υπεύθυνη Δήλωση [ ]140 kB

Εκτύπωση