Δικαιολογητικά Πρόσληψης για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται με χρηματοδότηση απο τον Τακτικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Συντάχθηκε στις .

Αναρτώνται τα σχετικά αρχεία τα οποία αφορούν σε έντυπα τα οποία θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  που προσλαμβάνονται με χρηματοδότηση απο τον Τακτικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi metaptyxiako_didaktoriko.doc)Αίτηση για απόδοση συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου[ ]37 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisiproyphresia.doc)Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας [ ]41 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (atomika .doc)Ατομικά στοιχεία Π.Δ.Ε.[ ]45 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (atomika taktikoy.doc)Ατομικά στοιχεία τακτικού[ ]45 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dikaiologhtika.doc)Πίνακας με τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά[ ]41 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (y.d pde.doc)Υπεύθυνη Δήλωση[ ]53 kB

Εκτύπωση