Γενική Αγωγή_ Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων._ Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά πρόσληψης

Συντάχθηκε στις .

Αναρτάται ενημέρωση για τα δικαιολογητικά πρόσληψης και τα σχετικά υποδείγματα.

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία,  από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. , μετά τις 10:00 π.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2019_dilosi topothetisis .doc)Δήλωση τοποθέτησης[ ]52 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisiproyphresia.doc)Αίτηση για προϋπηρεσία[ ]41 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (atomika .doc)Ατομικά στοιχεία[ ]45 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dikaiologhtika.doc)Δικαιολογητικά πρόσληψης[ ]41 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (synafeia.doc)Αίτηση για μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό[ ]37 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (y.d 1.doc)Υπεύθυνη Δήλωση[ ]53 kB

Εκτύπωση