Ειδική Αγωγή _Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Συντάχθηκε στις .

Αναρτώνται :

ενημερωτικό σημείωμα για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τα σχετικά υποδείγματα.

Οι  εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται μπορούν να αναλάβουν Υπηρεσία από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019  και σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Υ.Π.ΑΙ.Θ. , μετά τις 10:00 π.μ. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2019_dilosi topothetisis .doc)Δήλωση τοποθέτησης[ ]195 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi metaptyxiako_didaktoriko.doc)Αίτηση για μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό[ ]157 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi proyphresia.doc)Αίτηση για προϋπηρεσία[ ]161 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (atomika ejatomikeymenh.doc)Ατομικά στοιχεία εξατομικευμένη[ ]111 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dikaiologhtika.doc)Δικαιολογητικά πρόσληψης[ ]41 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (y.d.doc)Υπεύθυνη Δήλωση[ ]202 kB

Εκτύπωση