Γενική Αγωγή_Τακτικός προϋπολογισμός_ Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά προσληψης

Συντάχθηκε στις .

Αναρτάται ενημερωση για τα δικαιολογητικά πρόσληψης και τα σχετικά υποδείγματα.

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία απο αύριο 06-09-2019 σύμφωνα μετη σχετική ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. , μετα τις 10:00 π.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisiproyphresia.doc)Αίτηση για προϋπηρεσία[ ]41 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (atomika .doc)Ατομικά στοιχεία[ ]44 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dikaiologh.pdf)Δικαιολογητικά πρόσληψης[ ]261 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (synafeia.doc)Αίτηση για μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό[ ]37 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (y.d 1.doc)Υπεύθυνη Δήλωση[ ]54 kB

Εκτύπωση